Privacy Policy

Deze website is eigendom van The Brunette Comm.V. Als je deze website gebruikt, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring:

BROWSERGEGEVENS & COOKIES

The Brunette bewaart geen gegevens van bezoekers, maar uitsluitend algemene gegevens van bezoeken zoals het IP-adres van je computer, informatie die je browser meestuurt, en de domeinnaam van de website waarlangs je op deze website terechtkwam. We gebruiken deze gegevens voor de analyse van bezoek- en klikgedrag om de werking van de site te verbeteren. We bezorgen deze gegevens niet aan derden.

Wanneer je deze website bezoekt, krijg je de vraag of je akkoord gaat met het gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestand die op je computer worden geplaatst en informatie opslaan om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet of slechts gedeeltelijk wordt toegelaten. Bovendien kun je de cookies op elk moment van je computer verwijderen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Waarom verwerken we je gegevens?
Verstrek je zelf je gegevens aan The Brunette, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze diensten of een offerte aan te vragen, dan slaan we deze in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze enkel om je vraag te beantwoorden, opdrachten te verwerken of je op de hoogte te houden van relevant nieuws.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoons- en adresgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Komt er geen samenwerking met jou tot stand, an bewaren we je gegevens maximaal een jaar.

Verstrekking aan derden
The Brunette doet een beroep op derde partijen voor:

  • de internetomgeving (webhosting);
  • de IT-infrastructuur;
  • (de verspreiding van) nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 
We maken de nodige afspraken met deze partijen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Voorts bezorgen we je persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

JE RECHTEN

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens en verzet tegen het gebruik ervan. Op elk moment kun je via een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag, en met een bewijs van identiteit, de schriftelijke mededeling van je persoonsgegevens opvragen. Je kunt ons dan ook vragen om de gegevens te corrigeren die verkeerd, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Stuur je verzoek naar:
The Brunette Comm.V.
Korenmarkt 15/003
B-2800 MECHELEN

NIEUWSBRIEF
Verstrek je ons je gegevens door in te schrijven op onze nieuwsbrief? Dan slaan we die in een beveiligde omgeving op, en gebruiken ze vervolgens alleen om jou onze nieuwsbrief te bezorgen. Je hebt het recht om je uit te schrijven; ofwel via e-mail aan hallo@thebrunette.be ofwel via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

We zijn gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Het doorvoeren van de wijziging(en) op deze pagina volstaat.

VRIJWARINGSCLAUSULE

We kunnen de inhoud van deze website op elk moment aanpassen of aanvullen zonder aankondiging of kennisgeving. We geven geen garanties voor de goede werking van deze website. En we kunnen op geen enkele wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gesteld voor:

  • een slechte werking van de website;
  • tijdelijke onbeschikbaarheid van de website;
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 
Deze website kan links bevatten naar websites van derden, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Dit houdt echter geen impliciete goedkeuring van de inhoud ervan in. We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites, noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Deze privacyverklaring werd geüpdatet op 8 september 2023.

Nele Waelbers

Writer & Storyteller

Korenmarkt 15/003
2800 Mechelen

+32 (0)486 16 57 67