Privacyverklaring

Deze website is eigendom van The Brunette Comm.V. Als u deze website bezoekt, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring.

1. Browsergegevens & cookies

The Brunette bewaart geen gegevens van bezoekers, maar uitsluitend algemene gegevens van bezoeken zoals uw IP-adres, informatie die uw browser meestuurt en de URL waarlangs u op deze website terechtkwam. We gebruiken deze gegevens om de werking van de site te verbeteren. We bezorgen deze gegevens niet aan derden.

Wanneer u deze website bezoekt, krijgt u de vraag of je akkoord gaat met het gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en informatie opslaan om de functionaliteit van de website te optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet of slechts gedeeltelijk wordt toegelaten. Bovendien kunt u onze cookies op elk moment van uw computer verwijderen.

2. Persoonlijke gegevens

Waarom verwerken we uw gegevens?
Verstrekt u zelf uw gegevens aan The Brunette, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte, dan slaan we deze op in een beveiligde omgeving. We gebruiken ze enkel om uw vraag te beantwoorden, opdrachten te verwerken of u op de hoogte te houden van relevant nieuws.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw persoons- en adresgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Komt er geen samenwerking tot stand, dan bewaren we uw gegevens maximaal één jaar.

Verstrekking aan derden
The Brunette doet een beroep op derde partijen voor:

  • de internetomgeving (webhosting);
  • de IT-infrastructuur;
  • (de verspreiding van) nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We maken de nodige afspraken met deze partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We geven uw persoonsgegevens nooit door aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Voorts bezorgen we uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Uw rechten

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens en verzet tegen het gebruik ervan. Op elk moment kunt u via een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag, en met een bewijs van identiteit, de schriftelijke mededeling van u persoonsgegevens opvragen. U kunt ons dan ook vragen om de gegevens te corrigeren die verkeerd, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Stuur je verzoek naar:
The Brunette Comm.V.
Korenmarkt 15/003
B-2800 MECHELEN

4. Nieuwsbrief

Verstrekt u ons uw gegevens via onze nieuwsbrief, dan slaan we die in een beveiligde omgeving op en gebruiken ze alleen om u onze nieuwsbrief te bezorgen. U hebt het recht om u uit te schrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

5. Wijzigingen Privacyverklaring

We zijn gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het doorvoeren van de wijziging(en) op deze pagina volstaat.

6. Vrijwaringsclausule

We kunnen de inhoud van deze website op elk moment aanpassen of aanvullen zonder aankondiging of kennisgeving. We geven geen garanties voor de goede werking van deze website. En we kunnen op geen enkele wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gesteld voor:

  • een slechte werking van de website;
  • tijdelijke onbeschikbaarheid van de website;
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden of er onrechtstreeks naar verwijzen. Dit houdt echter geen impliciete goedkeuring van de inhoud ervan in. We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites, noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

—Deze privacyverklaring werd geüpdatet op 8 september 2023.

Nele Waelbers

Copywriter, Storyteller & Schrijfcoach

Korenmarkt 15/003
2800 Mechelen

+32 (0)486 16 57 67